Dialogi ja kuunteleminen esimiehen ydintaitoina

Miksi esimiehen pitäisi olla kiinnostunut omista dialogi- ja kuuntelutaidoistaan? Ehdottomasti ei pidäkään olla, mitään ei ole pakko. Omasta tahdostaan esimiehenä työskentelevä kuitenkin yleensä haluaa olla kiinnostunut asioista ja ominaisuuksista, jotka helpottavat hänen omaa työtään ja tukevat oman esimiestyön tuloksellisuutta. Dialogi … Read More

Oletko kehityshaluinen vai kehityshakuinen työntekijä?

Sissi Silván, Finpro Scandinavia, nosti Uutta luovaa bisnestä – Tekesin Serve- & Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelmien seminaarissa 16.10.2013 esiin mielenkiintoisen näkökulman erottamalla kehityshaluisen työntekijän kehityshakuisesta työntekijästä. Mitä eroa näissä kahdessa sitten on ja mikä tekee asiasta ajattelemisen arvoisen? Halu kehittyä ja … Read More

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja yrittäjyysvalmennus

Yrittäjäidentiteetin jalanjäljillä Anne Tiikkala (2013) on väitöskirjassaan “Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä.” vetänyt yhteen 16 EU-maan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksen arvopohjasta, minkä pohjalta hän listaa 15 yrittäjyyskasvatuksen arvoa (ei asetettu tärkeysjärjestykseen): luovuus, tiimityötaito, yhteistyökyky, keskustelutaito, vastuun ottaminen, ongelmanratkaisukyky, … Read More

1 2 3

Huolehdi motivaatiostasi. Nyt on oikea aika aloittaa!