Löydä itsesi ja muuta maailmaa

 Tämä on kirjoitus siitä, miten käsitykseni life coachingista muuttui hihhuloinnista tehokkaaksi muutoksen työkaluksi, miksi on hyödyllistä ottaa vastuu omasta itsestään, ja miten maailma muuttuu ihan vain sillä että on oma hyvä itsensä. Ja lopussa tunnustan, että voin olla myös täysin … Read More

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja yrittäjyysvalmennus

Yrittäjäidentiteetin jalanjäljillä Anne Tiikkala (2013) on väitöskirjassaan “Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä.” vetänyt yhteen 16 EU-maan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksen arvopohjasta, minkä pohjalta hän listaa 15 yrittäjyyskasvatuksen arvoa (ei asetettu tärkeysjärjestykseen): luovuus, tiimityötaito, yhteistyökyky, keskustelutaito, vastuun ottaminen, ongelmanratkaisukyky, … Read More

Huolehdi motivaatiostasi. Nyt on oikea aika aloittaa!