Yrittäjyyden taivas ja helvetti

Projektimaisteri kehitysyhteistyökonsultista golfaajien henkiseksi valmentajaksi Mistä kaikki alkoi ja miten päädyin siihen missä nyt olen? Mikä olisi ollut pahinta, mitä olisi voinut käydä ryhtyessäni yrittäjäksi? Menikö filosofian maisterin tutkintoni ja ammatillinen osaamiseni hukkaan kun nyt teenkin jotain muuta kuin suoraan … Read More

Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja yrittäjyysvalmennus

Yrittäjäidentiteetin jalanjäljillä Anne Tiikkala (2013) on väitöskirjassaan “Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä.” vetänyt yhteen 16 EU-maan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksen arvopohjasta, minkä pohjalta hän listaa 15 yrittäjyyskasvatuksen arvoa (ei asetettu tärkeysjärjestykseen): luovuus, tiimityötaito, yhteistyökyky, keskustelutaito, vastuun ottaminen, ongelmanratkaisukyky, … Read More

Huolehdi motivaatiostasi. Nyt on oikea aika aloittaa!