Yrittäjyyskasvatuksen arvot ja yrittäjyysvalmennus

Yrittäjäidentiteetin jalanjäljillä Anne Tiikkala (2013) on väitöskirjassaan “Yrittäjyyskasvatuksen arvoja etsimässä. Design-tutkimus opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien kehittämisessä.” vetänyt yhteen 16 EU-maan yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä yrittäjyyskasvatuksen arvopohjasta, minkä pohjalta hän listaa 15 yrittäjyyskasvatuksen arvoa (ei asetettu tärkeysjärjestykseen): luovuus, tiimityötaito, yhteistyökyky, keskustelutaito, vastuun ottaminen, ongelmanratkaisukyky, … Read More

Huolehdi motivaatiostasi. Nyt on oikea aika aloittaa!