Toimitusehdot

Personal Coaching / Henkilökohtainen valmennus

Valmennukset maksetaan etukäteen verkkokaupan kautta. Valmennuskerrat ovat käytettävissä 3 kk ajan maksupäivästä. Saat 2 arkipäivän sisällä maksustasi henkilökohtaisen viestin valmentajalta valmennusajan sopimiseksi. Valmennukset toteutetaan etävalmennuksena puhelimitse tai internet-yhteyden kautta tai tavaten valmentajan luona Espoossa. Puhelinkuluista, omista internet-kuluistaan ja matkakuluista vastaa tilaaja itse.

Tilaus on sitova ilman peruuttamisoikeutta, eikä maksuja palauteta mikäli tilattu määrä valmennuskertoja jää valmentajasta riippumattomista syistä käyttämättä joko osittain tai kokonaan 3 kk määräajan puitteissa.

Ryhmävalmennukset ja tilaisuudet

Ilmoittautuminen=tilaus on sitova ilman peruuttamisoikeutta. Osallistumisoikeuden voi ostaa/siirtää toiselle henkilölle.

Digitaalisten tuotteiden tilauksen peruuttamisoikeus

Lain mukaan kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta.

Mikäli kyseessä on välittömästi oston jälkeen tilaajalle toimitettava tuote, kuten e-kirja tai verkkokurssi, toimittaminen katsotaan tehdyksi kuluttajan suostumuksella kun hän on ostanut tuotteen, ja tuotteen käytön voi aloittaa välittömästi tilauksen jälkeen.

Yksittäisissä digitaalisissa tuotteissa saattaa kuitenkin olla Siriniumin erikseen lupaama 14-30 päivän peruuttamisoikeus, mikäli näin on tuotteen kuvauksessa erikseen mainittu. Mikäli tästä ei ole mainittu, peruuttamisoikeutta ei ole.

Lainmukainen tieto kuluttajalle riitatilanteiden ratkaisemisesta

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Kaikki eurooppalaiset riidanratkaisuelimet löytyvät ODR-forumilta (http://ec.europa.eu/odr).

Yhteyshenkilö kaikissa ostoja ja tilauksia koskevissa asioissa:

Taru Hermunen-Kuusela, taru@sirinium.fi.