Motivaatio

ja vuorovaikutus työssä ja itsensä kehittämisessä sekä kulmakivinä hyvinvointiin ja tuloksiin.

Motivoiva työpäivä

Työ ja ihmiset, tavoitteet ja saavuttaminen, henkilökohtainen ja yhteinen työssä suoriutuminen.

Dialogi & kuunteleminen

Esimiehen ydintaidot asioiden ja ihmisten kohtaamiseen, sujuvaan kanssakäymiseen ja motivoivaan johtamiseen.


“Taru on innostava kouluttaja, joka ottaa tilaisuudet haltuun niin asioiden kuin ihmistenkin tasolla.

“Motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys itsensä kehittämisessä” -koulutuksen sisältö on mielenkiintoinen ja ajankohtainen, ja antaa ajatuksia oman motivaation, työtapojen, osaamisen, työn mielekkyyden ja jaksamisen analysointiin ja parantamiseen. Yhdessä tilaisuudessa osallistuja kommentoikin osuvasti, että: “Eikö näitä asioita pitäisi jokaisella työpaikalla pohtia ihan säännöllisesti?”

Toteutetut uraillat ovat olleet suosittuja ja saaneet positiivista palautetta nyt jo neljältä paikkakunnalta. Erityisesti koulutusten osallistujat ovat arvostaneet Tarun tapaa haastaa jokaista pohtimaan aiheita omakohtaisesti ja keskustelemaan henkilökohtaisistakin asioista avoimesti yhdessä vieressä istuvien kanssa.

Yhteistyö Tarun kanssa on ollut helppoa, ja kaikin puolin sujuvaa. Suosittelen lämpimästi Tarua kouluttajaksi ja yhteistyökumppaniksi.”

Arja Lindfors suosittelu– Arja Lindfors, Uravalmentaja, Tekniikan akateemiset TEK


Uutta sisältöä organisaatiosi henkilöstön, jäsenistön tai asiakkaiden hyödyksi

Suunnitteletko organisaatiosi koulutuskalenteria ja mietit uutta sisältöä henkilöstön, jäsenistön tai asiakkaiden hyödyksi?

Motivaatiolla ja vuorovaikutuksella on työelämässä iso merkitys liittyen itsensä ja osaamisen kehittämiseen, hyvinvointiin, jaksamiseen, ihmisten johtamiseen, muutosten toteuttamiseen ja tulosten saavuttamiseen.

Pienilläkin oivalluksilla on työssä ja arjessa iso merkitys.
Voit nyt auttaa organisaatiotasi, henkilöstöänne, jäsenistöänne tai asiakkaitanne oppimaan ja oivaltamaan

Motivaatio, muutos ja ihmisten välinen kanssakäyminen ovat kaikkialla työelämässä ajankohtaisia tärkeitä teemoja. Yksikin koulutus voi olla merkittävä lisäarvotekijä niin yksilön kuin organisaationkin tasolla, ja antaa alkusysäyksen oikeaan suuntaan. Tartu tilaisuuteen, ja organisoi tilaa uudelle!

Ei kalvosulkeisia eikä konsulttijargonia, vaan oppimista ihmisten välillä.
Kysy lisää, ja tilaa koulutus
KOULUTUSEHDOTUS #1: Toteutettu 2015-16 aikana TEK-Urailtana Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa

Motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys itsensä kehittämisessä

Motivoidu ja ponnista parhaaseesi

Mitä on motivaatio ja miten se liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutukseen?
Miten voit kehittää itseäsi motivaation ja vuorovaikutustaitojen näkökulmasta saavuttaaksesi tavoitteesi paremmin työelämässä?

Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja tarkemmin:

  • Käyttäytymis- ja vuorovaikutustyylit työpaikoilla – tunnista itsesi ja toiset
  • Omat vahvuudet ja kompastuskivet käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen suhteen
  • Mitä on motivaatio, mistä se syntyy, miten se kasvaa?
  • Motivaatiotyylien yleiskuvaus
  • Omien motivaatiotekijöiden tunnistaminen ja motivaation vahvistaminen
  • Miten hyödynnän tänään oppimaani arjessani, työssäni ja työpaikallani heti huomenna?
Sisältää sekä asiaa että käytännön harjoituksia henkilökohtaisiin oivalluksiin.

Näkökulmana on itsensä ja oman osaamisen kehittäminen sekä työelämän tavoitteiden saavuttaminen (Mitä haluan, millaisia hommia, mitä uran tai työelämää koskevia tavoitteita minulla on?), mutta näkökulmaa voi painottaa myös toisin.

Otsikkoa voi osallistujaryhmän mukaan muokata esim:

Motivaation ja vuorovaikutuksen merkitys tai Motivaatio ja vuorovaikutus osaamisen kehittämisessä / työvireen ylläpitämisessä / jaksamisessa ja hyvinvoinnissa / tulosten saavuttamisessa / tiimityössä (tai tarpeen ja toiveiden mukaan).

Tämä on myös mainio koulutus aloittaa pidempi koulutusprosessi.

Koulutuksen kesto on 2,5 h.
Ryhmäkoko:

Koulutus voidaan järjestää niin yksittäiselle tiimille kuin isollekin yleisölle (100+).

Pienessä, max. 20 hlö ryhmässä, työskentely on tehokasta oivalluttavaa yhdessä oppimista.

Suuremmassa porukassa koulutus antaa jokaiselle ajateltavaa ja virittää kuulijat myös ajatustenvaihtoon vierustoverin kanssa.


Opin mm. ymmärtämään, että eri ihmisten käytös saattaa johtua heidän toimenkuvastaan – heidän tehtävänsä on esimerkiksi karttaa riskejä ja siten olla aina puolustuskannalla ja vastaan kaikkea uutta, johon liittyy riskejä.

-TEK Urailta, Jyväskylä 10.11.2015

Kysy lisää, ja tilaa koulutus