Koulutuspäivä johtajille, esimiehille ja lähiesimiehille

Dialogi ja kuuntelemisen taito esimiehen ydintaitoina

Mitä koulutus tarjoaa?

Koulutuksessa tutustutaan dialogin ja kuuntelemisen käsitteisiin ja käytännön käyttötapoihin. Esimiehen ei tarvitse itse osata kaikkea, mutta yksikään esimies ei enää nykyaikana pärjää ilman hyviä vuorovaikutustaitoja. Päinvastoin, mitä paremmin hän osaa sparrata ja tukea työntekijöitään itse tekemään työnsä hyvin ja käyttämään omaa osaamistaan, sitä vähemmän vääriä ongelmia päätyy hänen omalle pöydälleen.

Hyvillä dialogi- ja kuuntelemisen taidoilla jokainen esimies pääsee jo pitkälle. Dialogisuus syventää keskustelua työyhteisössä uudelle tasolle niin henkilökohtaiseen kuin yhdessäkin oppimiseen. Kärkkäätkin mielipiteet rauhoittuvat kun tulevat kuulluiksi, ja hyvässä dialogissa myös ujommat keskustelijat uskaltavat tuoda asiansa paremmin esiin. Dialogisuus kasvattaa ymmärrystä, luottamusta ja vuorovaikutuksen laatua ja mittakin siten hyvin eri toimijoiden välisten suhteiden tasoa. Hyvä kuuntelija herättää myös luottamusta luoden avoimuutta ja selkeyttä, mikä tukee ja rakentaa koko työyhteisöä.

Koulutuksessa jokainen esimies ymmärtää seikkaperäisesti dialogin ja kuuntelemisen taidon merkityksen esimiestyössä ja oivaltaa miten itse voit parhaiten hyödyntää näitä omassa työssään. Päivä toimii hengähdyshetkenä kiireisen arjen keskellä ja tarjoaa esimiehille hetken pysähtyä oman työn tarkoituksen ja toteuttamisen kysymysten äärelle. Koulutuksesta saa varmasti mukaansa uusia ajatuksia ja toimintamalleja suoraan hyödynnettäväksi omaan päivittäiseen esimiestyöhön!

Koulutuksessa on mahdollista myös verkostoitua ja löytää vertaistukea toisista esimiestehtävissä toimivista ammattilaisista.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu niin tuoreille kuin kokeneemmillekin esimiehille ja lähiesimiehille. Koulutus on kokonaisuudessaan vuorovaikutteista ja aktiivista omien taitojen sparraamista ja kehittämistä – jokainen nappaa teemoista itselleen olennaisimmat asiat, ja saa itse oivaltaa itselleen sopivat tavat hyödyntää oppimaansa omassa esimiestyössään. Osallistujien erilaiset ja eripituiset taustat esimiestyöstä ovat koulutuspäivässä eduksi koko ryhmälle.

Kouluttaja

Päivän kouluttajana toimii Taru Hermunen-Kuusela, innostunut ja innostava kouluttaja ja valmentaja. Tarun työskentelutapa koulutuksissa inspiroi pohtimaan asioita uudella tavalla ja saa jokaisen ajattelun liikkeelle antaen mahdollisuuden osallistujille itselleen oivaltaa niin käsiteltävistä asioista kuin omasta itsestäänkin suhteessa sisältöaiheisiin. Tarun koulutus ei ole tylsää istumista ja tiedon päähän kaatamista, vaan aktiivista ajatus-, tunne- ja toiminnallista työskentelyä omalla henkilökohtaisella tasolla luoden positiivista energiaa paitsi itse koulutuspäivään myös oman työn toteuttamiseen koulutuksen jälkeen.

Ohjelma ja esimerkkiaikataulu

08.30 Aamukahvi

09.00 Dialogin ja kuuntelemisen taidon perusteet

Dialogi
– Dialogi ja dialogisuus vs. keskustelu
– Dialogi käsitteenä ja prosessina
– Dialogi ja reflektointi

Kuuntelemisen taito
– Kuunteleminen luottamuksen rakentajana
– Kuunteleminen ja kuuntelemisen eri tasot
– Tunteet vuorovaikutustilanteessa ja esimiehen 5 kovaa koota.

Aamupäivän yhteenveto: dialogin ja kuuntelemisen taidon merkitys esimiestyössä
– Mitä, miksi, kuka, kenelle?

12.00 Lounastauko (1 h)

13.00 Dialogin harjoittaminen käytännössä

Socrates-dialogi -käytännön harjoitus
– Dialogi käytännön esimiestyössä
– Kuuntelijana ja kuunneltavana – oman kokemuksen kautta oppiminen

Iltapäiväkahvit

Dialogi ja kuunteleminen käytännön esimiestyössä
– Esimiestyön tarkoitus ja tavoitteet: oma optimaalinen rooli työyhteisössä
– Kommunikaatio ja vuorovaikutus
– Dialogi ja kuunteleminen käytännössä: lisäarvo, mahdollisuudet, toimintatavat

Omien dialogi- ja kuuntelemisen taitojen käyttäminen ja kehittäminen
– Henkilökohtainen suunnitelma oman työn ja osaamisen kehittämiseksi

Koulutuspäivän yhteenveto

16.00 Koulutus päättyy

 

Koulutuksen kesto: 1 pvä, klo 9-16

Koulutuspaikka: Tilaajan omat tai koulutusta varten hankkimat tilat. Sovittaessa kouluttaja etsii ja varaa koulutukseen sopivat tilat.

 

Tilaa koulutus