Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Sirinium (Y: 2436324-4)

os. Sirinium, Tuurinniitynkuja 7, 02250 Espoo

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Taru Hermunen-Kuusela

Rekisterin nimi

Siriniumin verkkopalveluiden käyttäjärekisteri.

Rekisterin pitämisen peruste

Siriniumin verkkopalveluiden käyttäjän (jäljempänä ”Käyttäjä”) suostumuksella tapahtuva Siriniumin verkkopalveluihin sekä niihin kulloinkin kuuluviin palveluihin (jäljempänä ”Palvelu”) liittyvä henkilötietojen käsittely kattaen sivustojen sirinium.fi sekä golfhuoltamo.com kautta kulloinkin käytettävissä ja saatavilla olevat palvelut.

Rekisterin käyttötarkoitus

Käyttäjän henkilötietoja käsitellään Palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
• Nimi
• Yhteystiedot
• Käyttötiedot

• Maksuja ja maksutapaa koskevat tiedot
• Muut Käyttäjän itse antamat tiedot.

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Siriniumin omissa rekistereissä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä ja Palvelua käytettäessä.

Tietojen luovutus

Sirinium voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin tietoja ei luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Taru Hermunen-Kuusela, Sirinium, Tuurinniitynkuja 7, 02250 Espoo.

– – –

Palaa tästä sivulle sirinium.fi.